THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm nước Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

Máy bơm nước nóng Pentax

 • Máy bơm nước Pentax U3S-100/5T

  Máy bơm nước Pentax U3S-100/5T

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U3S-100/5T Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U3S-100/5T Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U3S-100/5T Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U3S-100/5T – Công suất: 1 HP/ 0,75 KW – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 0,6 – 4,8 m³/h […]

 • Máy bơm nước Pentax U5S-120/4T

  Máy bơm nước Pentax U5S-120/4T

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U5S-120/4T Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U5S-120/4T Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U5S-120/4T Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U5S-120/4 – Công suất: 1,2 HP/ 0,9 KW – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 1,8 – 8,4 m³/h – […]

 • Máy bơm nước Pentax U5S-150/5T

  Máy bơm nước Pentax U5S-150/5T

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U5S-150/5T Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U5S-150/5T Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U5S-150/5T Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U5S-150/5T – Công suất: 1,5 HP – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 1,8 – 8,4 m³/h – Cột áp: […]

 • Máy bơm nước Pentax U5S-200/7T

  Máy bơm nước Pentax U5S-200/7T

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U5S-200/7T Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U5S-200/7T Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U5S-200/7T Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U5S-200/7T – Công suất: 2 HP – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 1,8 – 8,4 m³/h – Cột áp: 53,4 – […]

 • Máy bơm nước Pentax U5S-200/7

  Máy bơm nước Pentax U5S-200/7

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U5S-200/7 Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U5S-200/7   Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U5S-200/7 Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U5S-200/7 – Công suất: 2 HP – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 1,8 – 8,4 m³/h – Cột áp: […]

 • Máy bơm nước Pentax U5S-150/5

  Máy bơm nước Pentax U5S-150/5

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U5S-150/5   Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U5S-150/5   Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U5S-150/5 Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U5S-150/5 – Công suất: 1,5 HP – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 1,8 – 8,4 m³/h – […]

 • Máy bơm nước Pentax U5S-120/4

  Máy bơm nước Pentax U5S-120/4

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U5S-120/4 Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U5S-120/4   Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U5S-120/4   Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U5S-120/4 – Công suất: 1,2 HP/ 0,9 KW – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 1,8 – […]

 • Máy bơm nước Pentax U3S-100/5

  Máy bơm nước Pentax U3S-100/5

  Thông số kỹ thuật máy bơm nước Pentax U3S-100/5 Thông số kỹ thích thước máy bơm nước Pentax U3S-100/5 Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm nước Pentax U3S-100/5 Mô tả chi tiết máy bơm nước Pentax U3S-100/5 – Công suất: 1 HP/ 0,75 KW – Động cơ điện hai cực : 1~ 230/400V-50Hz – Lưu lượng cột áp: 0,6 – 4,8 m³/h […]

 • Máy bơm nước Pentax Ultra 9

  Máy bơm nước Pentax Ultra 9

  Máy bơm nước Pentax Ultra 9 Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Máy bơm nước pentax Ultra 5 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 9 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 9 Bảng thông số biểu đồ hoạt […]

 • Máy bơm nước Pentax Ultra 7

  Máy bơm nước Pentax Ultra 7

  Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Máy bơm nước pentax Ultra 5 Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Bảng thông số biểu đồ hoạt […]

 • Máy bơm nước pentax Ultra 5

  Máy bơm nước pentax Ultra 5

  Máy bơm nước pentax Ultra 5 Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Máy bơm nước pentax PM Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước pentax Ultra 5 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax Ultra 5 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy […]

 • Máy bơm nước Pentax Ultra 3

  Máy bơm nước Pentax Ultra 3

  Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Máy bơm nước pentax PM Máy bơm nước Pentax MPX Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm […]

 • Máy bơm nước Pentax Inox

  Máy bơm nước Pentax Inox

  Máy bơm nước Pentax Inox Máy bơm nước Pentax DX Máy bơm nước Pentax DVP Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Inox Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Inox Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]