THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm nước Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

Máy bơm nước thải Pentax

 • Máy bơm nước thải Pentax DMT 550

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 550

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 550 Máy bơm nước thải Pentax DMT 300 Máy bơm nước thải Pentax DMT 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DMT 550 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DMT 550 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DMT 300

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 300

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 300 Máy bơm nước thải Pentax DMT 200 Máy bơm nước thải Pentax DMT 150 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DMT 300 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DMT 300 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DMT 200

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 200

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 200 Máy bơm nước thải Pentax DMT 150 Máy bơm nước thải Pentax DG 100G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DMT 200 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DMT 200 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DMT 150

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 150

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 150 Máy bơm nước thải Pentax DG 100G Máy bơm nước thải Pentax DG 80G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DMT 150 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DMT 150 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DG 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DG 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DG 100G Máy bơm nước thải Pentax DG 80G Máy bơm nước thải Pentax DX 100G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DG 100G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DG 100G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DG 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DG 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DG 80G   Máy bơm nước thải Pentax DX 100G Máy bơm nước thải Pentax DX 80G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DG 80G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DG 80G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DX 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DX 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DX 100G Máy bơm nước thải Pentax DX 80G Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DX 100G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DX 100G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DX 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DX 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DX 80G Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Máy bơm nước thải Pentax DPV 80G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DX 80G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DX 80G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Máy bơm nước thải Pentax DPV 80G Máy bơm nước thải Pentax DP 60G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DPV 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DPV 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DPV 80G Máy bơm nước thải Pentax DP 60G Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DPV 80G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DPV 80G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DP 60G

  Máy bơm nước thải Pentax DP 60G

  Máy bơm nước thải Pentax DP 60G Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82 Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DP 60G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DP 60G Biểu đồ lưu lượng cột áp của […]

 • Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82 Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80 Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải chìm Pentax DG 82 Biểu đồ lưu lượng […]

 • Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80 Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100 Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải chìm Pentax DG 80 Biểu đồ lưu lượng […]

 • Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100 Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80 Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-9 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải chìm Pentax DX 100 Biểu đồ lưu lượng cột […]

 • Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80

  Máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80 Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-9 Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-7 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải chìm Pentax DX 80 Biểu đồ lưu lượng cột áp […]

 • Máy bơm nước Pentax DVT-200

  Máy bơm nước Pentax DVT-200

  Máy bơm nước Pentax DVT-200 Máy bơm hố móng Pentax DVT 150 Bơm họng súng Pentax CAB 300 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước Pentax DVT-200 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước Pentax DVT-200 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm nước Pentax DVT-200 Mô tả sản phẩm […]

 • Máy bơm nước Pentax DX

  Máy bơm nước Pentax DX

  Máy bơm nước Pentax DX Máy bơm nước Pentax DVP Máy bơm nước Pentax DP Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DX Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DX Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DVP

  Máy bơm nước Pentax DVP

  Máy bơm nước Pentax DVP Máy bơm nước Pentax DP Máy bơm nước Pentax DH Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DVP Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DVP Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DP

  Máy bơm nước Pentax DP

  Máy bơm nước Pentax DP Máy bơm nước Pentax DH Máy bơm nước pentax DG Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DP Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DP Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DH

  Máy bơm nước Pentax DH

  Máy bơm nước Pentax DH Máy bơm nước pentax DG Máy bơm nước Pentax CP Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax DH Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DH Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DH […]

 • Máy bơm nước pentax DG

  Máy bơm nước pentax DG

  Máy bơm nước pentax DG Máy bơm nước Pentax CP Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước pentax DG Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax DG Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước […]